Monday, November 17, 2014

Varza murată Muraturi Retete anti Cancer Apa

Varza 
Este un fel de regină a murăturilor, efectele sale vindecătoare fiind atât de numeroase şi de complexe, încât ar trebui să-i acordăm un articol separat, pentru a le putea enumera. Secretul verzei murate este canti­tatea foarte mare de antioxidanţi pe care îi conţine, corelată cu un conţinut enorm de fibre şi cu un număr incredibil de mic de calorii. Frunzele sale sunt folo­site intern şi extern în peste o sută de afecţiuni, dintre care am selectat, în continuare, doar câ­teva:

* Infecţii res­piratorii, trata­men­te cu anti­bio­tice - un studiu fă­cut în Coreea de Sud a arătat că animalele de experienţă hrănite cu varză murată, du­pă ce au fost infec­tate cu celebrul şi te­mutul virus al gri­pei aviare (alias H5N1), au supravieţuit într-o pro­porţie mult mai mare decât cele tra­tate prin metode alopate. Cum este posibil acest lucru? Prin calităţile imunostimulatoare ale verzei, date de conţinutul de vitamina C şi complexul B, dar şi de bacteriile prie­tenoase pe care le conţine. Acestea din urmă sunt un ajutor preţios şi în timpul tratamen­telor cu antibiotice, deoarece previn instalarea can­dida şi deficienţele imunitare care apar frec­vent după această terapie medica­men­toasă.

* Astm, alergii cutanate - per­soa­nelor cu sensibilitate alergică puternică, tradusă prin astm bronşic sau urticarie, li se recomandă zilnic salata din varză murată, preparată cu ceapă şi hrean. În curele de lungă durată, varza murată reglează reacţiile siste­mului imunitar, diminuând inten­sitatea proceselor alergice şi amelio­rând, gradat, bolile produse sau po­tenţate de acestea.
* Supragreutate, obezitate - două castroane mari cu salată de var­ză acră conţin mai puţine calorii decât o felie de pâine cu unt sau câteva pă­trăţele de ciocolată. Mai mult, varza are o cantitate impresio­nantă de fibre alimentare - substanţe nedigerabile, care constituie o adevărată capcană pentru grăsimile şi zaharurile din ali­mente. Nicio persoană cu supra­greu­tate sau obezitate nu ar trebui să ig­nore varza murată în timpul sezonului rece, când hrana este mai bogată în calorii şi săracă în legume şi fructe proas­pete. Pentru cei care nu suportă varza murată sau care vor o variaţie în dietă se recomandă şi folosirea cas­traveţilor, gogonelelor şi a pepenelui murat.

Varza roşie murată - vitaminizant şi anticancerigen


Bomba din putinică: MURĂTURILE

Diferenţa de culoare dintre varza albă şi cea roşie este dată de o categorie de substanţe numite pig­menţi antocianici, care sunt printre cele mai pu­ter­nice anti­cancerigene cu­noscute până în pre­zent. Apoi, varza roşie con­ţine de aproximativ opt ori mai multă vita­mina C decât cea albă, fiind cea mai bună sursă na­turală din această vi­ta­mină, în timpul iernii. Ca atare, această mură­tură are câteva calităţi terapeutice inegalabile, care o recomandă în afecţiuni altfel foarte greu tratabile:

* Boală canceroasă - varza roşie murată este o adevărată pavăză contra cancerului pentru întreg traiectul digestiv. Ea previne şi ajută în tratamentul cancerului bucal, esofagian, de colon şi de rect. Zea­ma sa (moarea de varză roşie) este un adjuvant în cazul cancerului hepatic, pulmonar şi de prostată. Trebuie ştiut şi faptul că antioxidanţii pe care îi con­ţine ajută la neutra­lizarea, chiar şi la mai mult timp după inge­rare, a unor agenţi can­ce­rigeni puternici, cum ar fi aditivii sin­tetici din mezeluri, pes­tici­dele din legu­me şi din apă, ori gu­droanele din fu­mul de ţigară.

* Boli auto­imu­ne - pot fi ameliorate prin cure de mini­mum trei luni cu var­ză roşie murată. Con­ţinutul uriaş de vita­mi­na C şi pigmenţii din această legumă aju­tă sistemul imuni­tar să se auto-re­gleze, diminuând in­ten­sita­tea proceselor auto-distructive.

* Parodontoză - se tratează cu salată de varză roşie murată, tăiată foarte fin, aşa încât să nu solicite suplimentar dentiţia. De asemenea, se fac clătiri ale gurii, de trei ori pe zi, cu moare de varză roşie. Clă­tirea se va face vreme de câteva minute, plimbând cu presiune moarea prin toată gura, după care zeama de varză se înghite. Tratamentul durează 6-12 luni, iar efectele sale sunt de multe ori surprinzător de puter­nice în această afecţiune, altfel, aproape imposibil de tratat.- Sunt o specialitate românească, despre a cărei valoare vindecătoare se ştia, până de curând, prea puţin. Cercetări de ultimă oră au arătat că varza, gogonelele, pepenele sau castraveţii muraţi, sunt medicamente redutabile, în prevenirea şi vindecarea unor boli, altfel extrem de greu de tratat -

Aparent banalul proces de murare a legu­melor este, în realitate, un lanţ de zeci de reacţii biochimice, în urma cărora rezultă substanţe cu un potenţial terapeutic extraordinar. Multă vreme, oamenii de ştiinţă au ignorat aceste alimente tradiţionale, deşi erau obţinute printr-o suc­cesiune de procese care pot rivaliza cu cele j sofis­ticate sinteze ale medicamentelor alopate. 

Pentru pri­ma oară, murăturile au atras atenţia în urmă cu aproa­pe două decenii, când un studiu făcut în Polonia a arătat că femeile din zonele rurale ale ţării au o adevă­rată imunitate la cancerul de sân şi de col uterin. Prin comparaţie, polonezele care trăiau în alte colţuri ale lumii, renunţând la dieta tradiţională, erau la fel de vulnerabile la cancer ca media înregistrată în Europa. Secre­tul: femeile care trăiesc în Polonia consumă, în medie, câte 30 de kilo­grame de varză acră pe an - un record mondial, care se traduce şi în reduce­rea cu peste 50% a incidenţei cance­rului la sân, dar şi a altor cancere cu determinare hormonală.

Pornind de la aceste prime obser­vaţii, studiile s-au extins şi, rând pe rând, s-a des­coperit că gogonelele mu­rate atacă viruşii he­patitici, cono­pida murată împiedică anu­mite mu­taţii celulare şi stopează procesele de îmbătrânire, în timp ce castraveţii muraţi combat diabetul şi reglează valorile coleste­rolului. Fiecare tip de legumă murată conţine virtuţi tera­peutice extraordinare, pe care acum, în sezonul rece care tocmai începe, e bine să le ştim.

Scurt istoric

În Europa, destul de puţine ţări (între care la loc de frunte se află România) au o tradiţie străveche şi bo­gată în prepararea şi consu­mul murăturilor. În schimb, pe alte meridia­ne, acest proces de conservare şi de sporire a valorilor nutritive ale diferitelor vege­tale a fost desco­perit şi folosit neîntrerupt, vreme de milenii. Aproape toate civilizaţiile importante au cu­noscut aceste su­per-ali­mente:
* China - se pretinde a fi descoperitoarea pro­cesului de murare, iar dovezile arheologice arată că, într-adevăr, de mai bine de trei milenii, pe acest teri­toriu se fabrică murături. Cel mai frec­vent sunt consumate: ridichea neagră, ardeiul iute, seminţele de muştar chine­zesc şi varza chinezească.
* India - şi aici, procesul de mu­rare este folosit de milenii în multe zone. Indienii folosesc la murături şi în pre­zent ghimbirul, ardeiul iute, ustu­roiul şi fructele de mango.
* Mesopotamia - este o ţară antică, care înglo­ba actualele teritorii ale Turciei, Siriei şi Irakului. Aici au fost găsite cele mai vechi vestigii care atestă folosirea procesului de murare, încă de acum 4000 de ani. De aici ne vin tradiţia folosirii castraveţilor în mură­turi, dar şi sistemul de condi­mentare cu cimbru, foi de dafin şi us­turoi.
* Tracii - de la ei se păstrează până astăzi tradiţia verzei, a castraveţilor şi mor­covilor muraţi, folosite atât ca re­medii interne, cât şi externe.
* Arabii - au moştenit, se pare, de la mesopo­tamieni meş­te­şugul preparării castraveţilor şi a sfeclei murate. În prezent, ei fol­osesc ca murături: pepenii, vinetele, castraveţii, dar şi prunele crude sau migdalele verzi.
Pornind de la aceste tradiţii, murăturile au intrat în vizorul oamenilor de ştiinţă care au vrut să vadă ce se ascunde dincolo de gustul şi aromele lor plăcute.

Motive ştiinţifice pentru a consuma murătur


Multă vreme s-a crezut că prin murare, legumele şi fructele îşi pierd proprietăţile, devenind nişte ali­mente moarte, total lipsite de proprietăţi terapeu­tice. Ei bine, în realitate, lucrurile stau exact invers: prin murare, anumite calităţi vinde­cătoare ale vegetalelor sunt am­plificate şi chiar apar substanţe active noi, foarte puternice.
* Păstrează vitaminele ori­ginare - chiar şi vita­minele foarte sensibile, cum ar fi vitamina C sau cele din com­plexul B, sunt păs­trate în pro­por­ţie de peste 50% în murăturile pre­parate cas­nic.
* Păstrează întreaga canti­tate de minerale şi oligoelemente - fie că vorbim de potasiu, de si­liciu, de se­leniu sau calciu, aces­te substanţe im­portante pentru organism sunt păs­trate intacte şi, mai mult decât atât, devin mai uşor asimilabile.
* Sunt foarte sărace în ca­lo­rii - microorga­nismele care pro­duc pro­ce­sul de fermentare (acri­re) a mură­turilor con­sumă multe din zaharurile legu­melor şi fructelor, făcându-le printre cele mai puter­nice alimente anti-obezitate.
* Conţin probiotice naturale - aşa-numitele bac­terii prietenoase se dezvoltă din belşug în procesul de murare, iar odată ajunse în organism, vindecă infecţiile, previn tulburările digestive, întăresc imu­nitatea.

* Au efect antibiotic şi antiviral - frunzele de ţeli­nă, seminţele de mărar şi muştar, rădăcina de hrean şi usturoiul folosite în prepararea murăturilor conţin substanţe volatile care nu doar că dau aroma speci­fică, dar luptă activ împotriva microbilor invadatori, protejează sistemul nervos şi cel endocrin.

Care murături au valoare terapeutică?

De la bun început trebuie spus că efecte terapeu­tice au doar murăturile clasice, adică cele făcute în saramură şi, într-o măsură mult mai mică, cele puse în oţet. Apoi, murăturile eficiente sunt cele făcute în casă, fără preparare termică, fără aditivi artificiali, aşa cum au de cele mai multe ori cele produse industrial. Este foarte important şi ca sarea folosită să fie neio­da­­tă, aşa încât iodul adăugat artificial să nu in­terac­ţioneze negativ cu ingredientele naturale. Nu în ulti­mul rând, este important ca legumele sau fructele pu­se la murat să fie proaspete, de bună calitate, obţi­nute din agricultura tradiţională şi nu din cea chimi­zată.
Unii specialişti consideră că murăturile puse toam­­na târziu, îşi păstrează mai bine calităţile cura­tive, dar mai mult contează calitatea şi felul de com­binare al ingredientelor decât acest detaliu. Acrirea murăturilor apare printr-un proces natural de fermen­taţie care are loc în butoiul sau borcanul cu murături, culturile de bacterii transformând zaharurile din legume şi producând nenumărate substanţe nutritive şi aromate. Murarea fiind un proces intens de fermen­taţie, este total contraindicată folosirea recipientelor de plastic în locul celor de sticlă, ceramică sau lemn, deoarece acizii naturali formaţi pot extrage cu uşu­rin­ţă substanţe toxice din masele plastice, rezultând mu­rături mai degrabă toxice decât cu efecte terapeu­tice.

Tratamente cu murături

Secretul eficienţei acestei categorii de alimente nu este doar calitatea lor, incontestabilă prin prisma studiilor ştiinţifice, ci şi cantitatea. Fiind un aliment care poate fi consumat zilnic, cu foarte multe feluri de mâncare, murăturile sunt unul dintre medica­men­tele cel mai uşor de administrat. O canti­tate de murături suficientă pentru întreţinerea sănătăţii este de 300 de grame pe zi, consu­mate în timpul meselor principale. În timpul curelor cu murături, se vor consuma mini­mum doi litri de apă pe zi, aşa încât rinichii să nu fie deloc afectaţi de surplusul de sare pe care trebuie să-l elimine.


Un doctor a intrat grăbit în spital, după ce fusese chemat la telefon pentru o intervenţie chirurgicală urgentă. El a răspuns apelului cât a putut de repede, şi-a schimbat hainele şi a mers direct la blocul de operaţie.

L-a găsit pe tatăl băiatului plimbându-se pe coridor şi aşteptând medicul. Văzându-l, tatăl a strigat: “De ce v-a luat aşa mult timp să veniţi? Nu ştiţi că viaţa fiului meu este în pericol? Nu aveţi simţul responsabilităţii?”

Medicul a zâmbit şi a spus: “Îmi pare rău, nu eram în spital, şi am venit cât de repede am putut, după ce am primit apelul… Iar acum, mi-aş dori să vă calmaţi, pentru a-mi putea face treaba.”

“Să mă calmez?! Dacă fiul dumneavoastră ar fi în camera asta acum, v-aţi calma? Dacă propriul fiu v-ar muri acum, ce aţi face??” a spus tatăl furios.

Doctorul a zâmbit iar şi a răspuns: “Voi spune ceea ce Iov a zis în Cartea Sfântă - ¤ Gol am ieşit din pântecele mamei mele, şi gol mă voi întoarce în sânul pământului, binecuvântat fie Numele Domnului. ¤- Doctorii nu pot prelungi viaţa. Duceţi-vă şi mijlociţi pentru fiul dumneavoastră, noi vom face tot ce putem prin harul lui Dumnezeu."
“A da sfaturi când nu suntem îngrijoraţi e foarte uşor”, a murmurat tatăl.

Operaţia a durat câteva ore, după care medicul a ieşit fericit. “Slavă Domnului! Fiul dumneavoastră este salvat!” Şi fără să aştepte răspunsul tatălui, şi-a văzut de drum, fugind. “Dacă aveţi vreo întrebare, întrebaţi-o pe asistentă!”
“De ce este aşa arogant? Nici nu a aşteptat câteva minute pentru a-l întreba despre starea fiului meu”, a comentat tatăl, când a întâlnit-o pe asistentă la câteva minute după ce medicul plecase.
Asistenta a răspuns, curgându-i lacrimi pe faţă: “Fiul său a murit ieri într-un accident de maşină, era la înmormântare atunci când l-am sunat pentru operaţia fiului tău. Iar acum, că a salvat viaţa fiului tău, a plecat fugind pentru a termina înmormântarea fiului său.”
NICIODATĂ NU JUDECA PE NIMENI, deoarece niciodată nu ştii cum e viaţa unora, sau ce se întâmplă, sau prin ce trec

Va dezvaluim azi o taina tinuta cu mari eforturi si multi bani departe de urechile si ochii "prostimii".

EXTRASULde LAMAIE cu bicarbonat alternativa naturala a chimioterapiei : leac miraculos impotriva cancerului !!!


Lipsa sarii din sange!! Interesant,dar LOGIC. Aceeasi problema cu
tensiunea arteriala: inainte 130/80 era tensiune de aviator, acum este
limita superioara a "normalului". Sa aiba aceeasi justificare?

Va dezvaluim azi o taina tinuta cu mari eforturi si multi bani departe
de urechile si ochii "prostimii". Excesul de sare, zahar si grasimi,
dauneaza grav sanatatii!Asta da avertisment medical! Ce înseamna exces nu ne explica însa  nimeni!!!La prima citire, exces înseamna.prea mult, dar raportat la greutatea
fiecaruia !!! Între copilul de 20 de kilograme si adultul de 80 sau
120 de kilograme... e o marja de eroare foarte mare, ca sa pronunti
exces, sau sa recomanzi doar 2, 4 sau 6 g de sare pe zi. Între omul de
la munte... care bea apa puternic magnetizata si aproape pura si cel
de la ses sau de la oras care primesc apa cea mai infecta, cel de la
munte va "dizolva" si elimina mult mai repede chimicalele! Nu uitati
ca nu suntem la fel, ca nu avem aceeasi grupa sanguina, ca difera si
RH-ul - purtatorul de oxigen din sange! Unii au în sânge predominant
Cuprul (RH negativ) altii, cei mai multi, au Fierul (RH pozitiv)! Nu uitati ceea ce multi vor sa ascunda:

- orice reactie a apei cu sarea produce...caldura!!! Iar sarea
formeaza pricipalul electrolit care, scos din sânge, reduce de...
11000 de ori viteza transferului informational catre creier!!! Mai
simplu spus, lipsa sarii din sânge... prosteste!!! Intuitia îmi spune
ca asta este scopul lor real: sa devenim legume! La munca si înapoi acasa, la televizor.unde ni se repeta zilnic prostiile astea: excesul de sare, zahar si grasimi dauneaza grav sanatatii!

Dar excesul de alcool, tutun si medicamente? De ce nu se fac campanii la TV cu acest subiect?

De ce nu se fac campanii contra drogurilor ??? Nu este vorba de boala
si moarte, mai ales în rândul tinerilor? Ba da! Dar este vorba si de
bani, de multi bani, atât de multi încât viata copiilor si a
tinerilor...nu mai conteaza!!! Este vorba de profituri imense, accize
si taxe! Si în fond este bine sa ai multe "legume" în sistem ! Pentru
ca legumele îsi platesc taxele la zi! Amintiti-va! Ce face medicul
prima data când ajungi în spital? Îti schimba regimul alimentar: fara
sare!!!! Adica taie legaturile informationale cu creierul, ca sa poata
trimite medicamentele peste tot în corp. Amorteste creierul pentru ca
altfel, acesta, ar reactiona imediat la chimicalele administrate! Ar
declansa alergii!Dar zaharul?

Zaharul e purtator de un cu totul alt tip de informatii ! Nu vorbim de
"clasicul" zahar alb, tos, chimizat la maxim!!! Vorbim de zaharul
natural din fructe sintetizat de natura cu ajutorul apei ! Vorbim de
zaharurile multiple din mierea de albine, naturala! Glucoza participa
direct la formarea acidului dezoxiribonucleic (ADN) adica a evolutiei.
Vitalitatea dvs. si a copiilor dvs., atentia, concentratia, vin din
zaharurile naturale! Si evolutia dv. Genetica!Grasimile?!

Sa vedem ce spun studiile! Colesterolul ajuta la formarea membranelor celulare; la sinteza hormonilor în glandele suprarenale si în ovar!!!
Colesterolul este indispensabil digestiei lipidelor, în urma
transformarii de catre ficat în acid biliar. Nivele joase ale
colesterolului, induse cu ajutorul medicamentelor, duc la aparitia depresiei, comportamentului violent, sinucidere, cresterea riscului de infarct miocardic si mai ales o slaba functionare a sistemului imunitar. În trecut, cineva cu un regim alimentar ce continea 300 mg
de colesterol pe zi, cu un nivel HDL (colesterol bun) de 35 mg pe decilitru de sânge, era considerat normal. Asta pâna când, cei de la
OMS, au hotarât sa schimbe normele! Sa le coboare la 200! Imediat, au
aparut 36 de milioane de "bolnavi", si 4,3 de  miliarde de dolari pe
an, câstig, dintr-un foc!.

Între vrajeala stiintifica a unora si intuitia lui stramoseasca, ciobanul român a ales intuitia!... tot cu slanina, pita, ceapa si palinca traieste! Nu face exces si traieste mult si bine... cum ati vrea sa-si creasca altfel oile, sa lupte cu frigul, cu ploile, cu
lupii? Si toate astea pâna pe la 60-70 de ani... cu un cojoc mitos de 40 de kilograme pe umeri si bâta în mâna?

Acum, trageti dvs concluziile.

APA.

*Ce face apa daca e bauta inainte de a manca si imediat dupa masa!*

Un articol foarte bun. Nu doar despre apa calda dupa mancare, dar si despre atacul de cord. Chinezii si japonezii beau ceai fierbinte in timpul mesei, nu apa rece.

Poate e timpul sa adoptam *obiceiul lor* la masa.

Pentru cei carora le place sa bea apa rece, acest articol li se adreseaza direct. Este frumos sa bei un pahar cu apa rece dupa masa, dar apa rece solidifica hrana uleioasa pe care tocmai ai inghitit-o.
Va incetini digestia. Cand aceasta reactioneaza cu acidul, se va rupe si va fi absorbita de *intestine* mai repede decat mancarea
solida.Trece in intestine si foarte rapid se transforma in grasime si duce la *cancer*.  Este cel mai bine sa se bea supa fierbinte sau apa
calda dupa mancare.

Simptome comune de atac de cord.

Un punct serios referitor la atacul de cord.

Ar trebui sa stiti ca nu fiecare simptom de atac de cord este *durerea bratului stang*.

Atentie la dureri intense *in zona falcilor*. S-ar putea sa nu aveti niciodata prima *durere in piept* in timpul atacului de cord. *Nausea*(ameteala) si *transpiratia intensa* sunt tot simptome comune. 60% din cei care au atac de cord in timpul somnului nu se trezesc. Durerea la falci te poate trezi din somnul adanc. Sa fim atenti. Cu cat stim mai mult, cu atat avem mai multe sanse de supravietuire.

Un *cardiolog* spune ca fiecare care citeste acest mesaj si-l trimite la 10 oameni poate salva cel putin o viata.

Citeste si trimite unui prieten. Ar putea salva o viata. Deci fii un prieten adevarat si trimite-l tuturor prietenilor tai.

Secret dezvăluit

Licoarea ce ne-ar scăpa de coşmarul chimioterapiei.

Zilnic, în jurul nostru mor striviţi de necruţătoarea boală canceroasă prieteni, rude sau colegi. Cu toţii îşi leagă speranţele de chimioterapie, metodă terapeutică folosită în lumea întreagă, crezând că această metodă îi va ajuta să scape de cumplitul flagel. Este cutremurătoare suferinţa bolnavilor de cancer întâlniţi în secţiile de oncologie! Am cunoscut atâţia bolnavi de cancer care înfruntă efectele secundare ale acestei terapii, adulată şidispreţuită în egală măsură...

Uneori, după  multă suferinţă,rezultatele chimioterapiei au prelungit
viaţa unor bolnavi. Alteori, celula canceroasă hrăpăreaţă n-a mai dat
nici o şansă bolnavilor. O alternativă... După ce ani de zile au spus
pacienţilor că această terapie (chimioterapia) este singura cale
pentru a ��ncerca să se elimine cancerul, medicii de la Clinica John
Hopkins din Statele Unite s-au hotărât să prezinte şi calea
alternativă de tratament a cancerului. Într-un studiu, aceşti temerari
specialişti, au prezentat efectele negative ale chimioterapiei.

Printre altele, cercetătorii menţioneazăcă tratamentul prin
chimioterapie care presupune "otrăvirea" celulelor canceroase cu rată
mare de creştere sunt distruse şi alte celule cu creştere rapidă din
măduva spinării, tractul gastro-intestinal etc., iar organe importante
cum ar fi ficatul, inima, rinichii sau plămânii sunt iremediabil
afectate. Specialiştii renumitei clinici au demostrat că o metodă
modernă în lupta cu această cumplită boală poate fi aceea a
înfometării celulei canceroase. De aceea medicii au prezentat
alimentele care trebuie evitate, tocmai pentru a împiedica celula
canceroasă să se multiplice.

Dar există un miracol anticancer, păstrat în mare secret. O sursă de
mare încredere, Eugen Giurgiu, doctor în biochimie cu competenţe în
fitoterapie şi nutriţie, ne-a transmis o informaţie care ne-a tăiat
respiraţia!

Două ingrediente la îndemâna oricărui bolnav de cancer reprezintă o
alternativă sănătoasă la chimioterapie.

Timp de trei ani, în  America , s-a experimentat un produs natural,
foarte simplu şi foarte eficient, pe un lot de 70.000 de subiecţi.
Rezultate remarcabile!

O limonadă a fost administrată bolnavilor de cancer: celor care au
făcut chimioterapie, dar şi unui număr semnificativ din lotul martor,
care n-a început acest tratament.

Rezultatele au fost uluitoare: starea de sănătate a bolnavilor din
fiecare grupă s-a îmbunătăţit în mod remarcabil şi boala n-a mai
recidivat. În cazul bolnavilor care se temeau că zilele lor sunt
numărate, boala n-a avansat şi nu s-au observat metastaze. Tratamentul
este benefic şi ca metodă de prevenţie.

Preparatul poate să ucidă celulele canceroase şi este de10.000 de ori
mai eficient decât chimioterapia. Lămâia are numeroase proprietăţi terapeutice şi studiile au dovedit că modestul fruct este un remediu împotriva cancerului, remediu verificat în diferite forme de cancer.
După mai bine de 20 de probe de laborator, realizate începând din anii
1970, frotiurile au arătat că extractul de lămâie distruge celulele
maligne în 12 tipuri de cancer, inclusiv cel de colon, de plămâni, de
sân, de prostată şi de pancreas. În comparaţie cu produsul Adryamicin,
un drog chimioterapeutic, folosit în mod uzual, extrasul din lămâie cu
bicarbonat acţionează de10.000 de ori mai bine, încetinind creşterea
celulelor canceroase, spun specialiştii. Şi mai uimitor este faptul că
limonada aceasta distruge doar celulele maligne, dar nu le afectează
pe cele sănătoase. În privinţa bicarbonatului de sodiu, acesta schimbă
PH-ul corpului şi se afirmă că este de mare folos în toate formele de
cancer.

Mod de preparare

Extrasul de lămâie cu bicarbonat, alternativa naturală la
chimioterapie se prepară astfel:

- într-un litru de apă, se fierbe timp de un minut, coaja unei lămâi,apoi se lasă la macerat, de seara până dimineaţa.

- în dimineaţa zilei următoare, lichidul se filtrează. În acest macerat se stoarce sucul lămâii, se adaugă miere (după gust) şi o linguriţă de bicarbonat.

Bolnavii trebuie să consume zilnic un litru de limonadă preparată în acest mod. De asemenea, leacul miraculos se poate administra preventiv, fiind un tonic pentru întregul organism.

"Viaţa nu este despre cum supravieţuieşti în furtună, ci despre cum dansezi în ploaie."No comments:

Post a Comment